Rodokmeň obce Pitelová

Ján Jančo (3 mes.)

Narodenie
20. 10. 1865, Pitelová 2
Úmrtie
12. 02. 1866, Pitelová 41 (Vnútorné poranenie)
Pohreb
14. 02. 1866, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Jančo (60)

Narodenie: 18. 09. 1811, Ihráč

Úmrtie: 14. 09. 1872, Kľačany (Vodnatieľka)

Helena Novodomcová Jančová, rod. Baranová alias Záhorcová (45)

Narodenie: 15. 06. 1824, Pitelová

Úmrtie: 30. 09. 1869, Pitelová 41 (Zápal pľúc)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Baran alias Záhorec (35)

Narodenie: 28. 09. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 05. 1835, Pitelová

Anna Záhorcová Baranová Čabáková, rod. Sklenková (57)

Narodenie: 29. 11. 1787, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1845, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.