Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Kohút (54)

Narodenie
05. 11. 1800, Pitelová
Úmrtie
26. 05. 1855, Pitelová 45 (Vodnatieľka)
Pohreb
28. 05. 1855, Pitelová
Zamestnanie
čižmár v Pitelovej

Manželstvá (2)

Katarína Kohútová, rod. Kubíková

Dátum sobáša: 10. 11. 1823

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 21

Mária Kohútová, rod. Bugárová

Dátum sobáša: 11. 01. 1847

Vek ženícha: 46

Vek nevesty: 20

Deti (14)

Katarína Novodomcová, rod. Kohútová (52)

Narodenie: 13. 11. 1824, Pitelová

Úmrtie: 22. 06. 1877, Pitelová 45 (Tuberkulóza)

Mária Kohútová (2 mes.)

Narodenie: 22. 12. 1826, Pitelová

Úmrtie: 01. 03. 1827, Pitelová

Ján Kohút

Narodenie: 26. 06. 1828, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ondrej Kohút (8 dní)

Narodenie: 06. 07. 1831, Pitelová

Úmrtie: 14. 07. 1831, Pitelová

Terézia Kohútová (1)

Narodenie: 30. 08. 1832, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1834, Pitelová (Kiahne)

Johana Novodomcová, rod. Kohútová

Narodenie: 10. 05. 1835, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Terézia Novodomcová, rod. Kohútová (44)

Narodenie: 16. 10. 1837, Pitelová

Úmrtie: 28. 03. 1882, Pitelová 20 (Astma)

Juliana Kohútová (7 mes.)

Narodenie: 13. 01. 1840, Pitelová

Úmrtie: 23. 08. 1840, Pitelová

Anna Kohútová (10 mes.)

Narodenie: 28. 07. 1842, Pitelová

Úmrtie: 27. 06. 1843, Pitelová

Alžbeta Kohútová (1)

Narodenie: 23. 10. 1844, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1846, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Kohútová (21 dní)

Narodenie: 23. 03. 1848, Pitelová

Úmrtie: 13. 04. 1848, Pitelová (Slabosť)

Mária Kohútová

Narodenie: 06. 04. 1849, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ondrej Kohút

Narodenie: 23. 06. 1851, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Kohútová

Narodenie: 29. 08. 1853, Pitelová 45

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 1774

Úmrtie: 12. 01. 1828, Pitelová

Terézia Kohútová (46)

Narodenie: 1777

Úmrtie: 30. 08. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.