Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Novodomcová, rod. Kohútová (52)

Narodenie
13. 11. 1824, Pitelová
Úmrtie
22. 06. 1877, Pitelová 45 (Tuberkulóza)
Pohreb
24. 06. 1877, Pitelová
Zamestnanie
babica

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Novodomec

Dátum sobáša: 22. 11. 1841

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 17

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Kollárová, rod. Novodomcová (37)

Narodenie: 26. 11. 1844, Pitelová

Úmrtie: 01. 03. 1882, Pitelová 7 (Tuberkulóza)

Ondrej Novodomec (1)

Narodenie: 29. 11. 1849, Pitelová

Úmrtie: 26. 03. 1851, Pitelová (Bolesti žalúdka)

Juraj Novodomec (21)

Narodenie: 11. 04. 1852, Pitelová 25

Úmrtie: 18. 08. 1873, Pitelová (Utopenie počas kúpania)

Anna Novodomcová (8)

Narodenie: 06. 05. 1854, Pitelová 45

Úmrtie: 25. 12. 1862, Pitelová 45 (Angína)

Ľudovít Novodomec (26)

Narodenie: 03. 09. 1856, Pitelová 44

Úmrtie: 01. 05. 1883, Pitelová 45 (Zápal pľúc)

Ján Novodomec (2)

Narodenie: 26. 07. 1860, Pitelová 43

Úmrtie: 23. 01. 1863, Pitelová 45 (Podvýživa)

Mária Novodomcová (1)

Narodenie: 02. 12. 1863, Pitelová 45

Úmrtie: 16. 08. 1865, Pitelová 45 (Dyzentéria, zvracanie)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 05. 11. 1800, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1855, Pitelová 45 (Vodnatieľka)

Katarína Kohútová, rod. Kubíková (44)

Narodenie: 02. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: 25. 11. 1846, Pitelová (Zvracanie krvi)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 1774

Úmrtie: 12. 01. 1828, Pitelová

Terézia Kohútová (46)

Narodenie: 1777

Úmrtie: 30. 08. 1823, Pitelová

Michal Kubík (46)

Narodenie: 23. 08. 1765, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1812, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Piatriková (42)

Narodenie: 28. 01. 1769, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1811, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.