Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kohútová Beňová Kubíková, rod. Malachová (71)

Narodenie
08. 07. 1803, Pitelová
Úmrtie
01. 04. 1875, Pitelová 32 (Starobné zoslabnutie)
Pohreb
03. 04. 1875, Pitelová

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Kohút

Dátum sobáša: 10. 11. 1823

Vek ženícha: 49

Vek nevesty: 20

Ján Beňo

Dátum sobáša: 24. 04. 1836

Vek ženícha: 44

Vek nevesty: 32

Pavol Kubík, rod. Hric/Kováčik

Dátum sobáša: 29. 01. 1838

Vek ženícha: 47

Vek nevesty: 34

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kohút (76)

Narodenie: 16. 09. 1825, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1902, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Adam Beňo

Narodenie: 14. 12. 1836, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Rozália Beňová (2)

Narodenie: 07. 10. 1837, Kľačany

Úmrtie: 25. 12. 1839, Pitelová

Gašpar Kubík (29 dní)

Narodenie: 06. 01. 1840, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1840, Pitelová

František Kubík

Narodenie: 08. 10. 1841, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Malach (55)

Narodenie: 13. 12. 1763, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1819, Pitelová

Mária Malachová, rod. Páchniková alias Kaňová (38)

Narodenie: 26. 01. 1781, Pitelová

Úmrtie: 13. 05. 1819, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Dorota Malachová (53)

Narodenie: 1743

Úmrtie: 14. 04. 1796, Pitelová

Matej Páchnik alias Kaňa (horný) (57)

Narodenie: 03. 02. 1744, Pitelová

Úmrtie: 29. 11. 1801, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Poljaková (51)

Narodenie: 09. 08. 1744, Jastrabá

Úmrtie: 29. 11. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.