Rodokmeň obce Pitelová

Michal Kohút (76)

Narodenie
16. 09. 1825, Pitelová
Úmrtie
21. 04. 1902, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Záhorcová Kohútová, rod. Čabáková

Dátum sobáša: 18. 11. 1850

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 29

Katarína Žbirková Kohútová, rod. Širáňová

Dátum sobáša: 26. 11. 1883

Vek ženícha: 58

Vek nevesty: 50

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kohútová (1)

Narodenie: 21. 10. 1851, Pitelová

Úmrtie: 01. 05. 1853, Pitelová 7 (Potničky)

Mária Mališová, rod. Kohútová

Narodenie: 14. 09. 1854, Pitelová 27

Úmrtie: zomrela

Katarína Konstantová, rod. Kohútová (38)

Narodenie: 27. 10. 1856, Pitelová 27

Úmrtie: 23. 08. 1895, Pitelová 53 (Žltačka)

Anna Kollárová, rod. Kohútová (91)

Narodenie: 17. 12. 1859, Pitelová 53

Úmrtie: 16. 02. 1951, Turčiansky Svätý Martin

Jozef Kohút (6 mes.)

Narodenie: 23. 03. 1863, Pitelová 53

Úmrtie: 04. 10. 1863, Pitelová 53 (Podvýživa)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 1774

Úmrtie: 12. 01. 1828, Pitelová

Mária Kohútová Beňová Kubíková, rod. Malachová (71)

Narodenie: 08. 07. 1803, Pitelová

Úmrtie: 01. 04. 1875, Pitelová 32 (Starobné zoslabnutie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Malach (55)

Narodenie: 13. 12. 1763, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1819, Pitelová

Mária Malachová, rod. Páchniková alias Kaňová (38)

Narodenie: 26. 01. 1781, Pitelová

Úmrtie: 13. 05. 1819, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.