Rodokmeň obce Pitelová

Ján Čabák (45)

Narodenie
25. 05. 1857, Pitelová 21
Úmrtie
08. 01. 1903, Pitelová (Tuberkulóza)

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Čabáková, rod. Sklenková alias Malachová

Dátum sobáša: 10. 11. 1879

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 19

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Minková, rod. Čabáková (86)

Narodenie: 01. 01. 1882, Pitelová 22

Úmrtie: 07. 07. 1968

Ján Čabák

Narodenie: 27. 12. 1883, Pitelová 22

Úmrtie: zomrel

Anna Čabáková (17 dní)

Narodenie: 01. 02. 1887, Pitelová 22

Úmrtie: 18. 02. 1887, Pitelová 22 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou))

Michal Čabák (24)

Narodenie: 28. 09. 1890, Pitelová 22

Úmrtie: 08. 07. 1915, Urzędów, Poľsko (Vo vojne)

Anna Čabáková

Narodenie: 03. 12. 1893, Pitelová 22

Úmrtie: zomrela

Cecília Čabáková

Narodenie: 03. 12. 1893, Pitelová 22

Úmrtie: zomrela

Pavol Čabák (2)

Narodenie: 24. 06. 1898, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1901, Pitelová (Slabosť)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Gašpar Čabák (52)

Narodenie: 05. 01. 1830, Pitelová

Úmrtie: 06. 08. 1882, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Agnesa Čabáková, rod. Ceizelová alias Beňová (63)

Narodenie: 28. 01. 1828, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 28. 10. 1891, Pitelová 22 (Astma)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Čabák (48)

Narodenie: 22. 01. 1810, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1858, Pitelová 22 (Hnačka)

Mária Čabáková, rod. Trokšiarová alias Paukoje (36)

Narodenie: 13. 01. 1806, Jastrabá

Úmrtie: 10. 03. 1842, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.