Rodokmeň obce Pitelová

Mária Považancová (14)

Narodenie
21. 09. 1892, Pitelová 58
Úmrtie
25. 04. 1907

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Považanec (45)

Narodenie: 10. 04. 1852, Badín

Úmrtie: 03. 09. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Amália Považancová, rod. Konstantová

Narodenie: 12. 11. 1852, Pitelová 48

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Považanec

Narodenie: 13. 09. 1818, Badín

Úmrtie: zomrel

Anna Považancová, rod. Halajová (67)

Narodenie: 1822, Badín

Úmrtie: 01. 10. 1889, Pitelová 58 (Astma)

Michal Konstant (53)

Narodenie: 22. 09. 1809, Pitelová

Úmrtie: 15. 01. 1863, Pitelová 48 (Kolika)

Johana Konstantová Neupauerová, rod. Duchoňová (66)

Narodenie: 08. 07. 1828, Kláštor pod Znievom

Úmrtie: 24. 11. 1894, Pitelová 19 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.