Rodokmeň obce Pitelová

František Kubík

Narodenie
08. 10. 1841, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Veronika Kubíková, rod. Baranová

Dátum sobáša: 04. 05. 1863

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 17

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kubíková (4)

Narodenie: 22. 09. 1865, Pitelová 32

Úmrtie: 29. 01. 1870, Pitelová 32 (Nádor)

Rozália Najšlová, rod. Kubíková (35)

Narodenie: 21. 09. 1868, Pitelová 31

Úmrtie: 09. 05. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)

Ján Kubík

Narodenie: 13. 10. 1871, Pitelová 31

Úmrtie: zomrel

Mária Kubíková (3)

Narodenie: 10. 04. 1874, Pitelová 31

Úmrtie: 09. 05. 1877, Pitelová 31 (Podvýživa)

Michal Kubík

Narodenie: 25. 09. 1878, Pitelová 31

Úmrtie: zomrel

František Kubík

Narodenie: 01. 05. 1887, Pitelová 32

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Kubík, rod. Hric/Kováčik (56)

Narodenie: 1791, Ihráč

Úmrtie: 10. 03. 1847, Pitelová (Horúčka)

Mária Kohútová Beňová Kubíková, rod. Malachová (71)

Narodenie: 08. 07. 1803, Pitelová

Úmrtie: 01. 04. 1875, Pitelová 32 (Starobné zoslabnutie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Malach (55)

Narodenie: 13. 12. 1763, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1819, Pitelová

Mária Malachová, rod. Páchniková alias Kaňová (38)

Narodenie: 26. 01. 1781, Pitelová

Úmrtie: 13. 05. 1819, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.