Rodokmeň obce Pitelová

Veronika Kubíková, rod. Baranová (51)

Narodenie
12. 06. 1845, Pitelová
Úmrtie
04. 02. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Kubík

Dátum sobáša: 04. 05. 1863

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 17

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kubíková (4)

Narodenie: 22. 09. 1865, Pitelová 32

Úmrtie: 29. 01. 1870, Pitelová 32 (Nádor)

Rozália Najšlová, rod. Kubíková (35)

Narodenie: 21. 09. 1868, Pitelová 31

Úmrtie: 09. 05. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)

Ján Kubík

Narodenie: 13. 10. 1871, Pitelová 31

Úmrtie: zomrel

Mária Kubíková (3)

Narodenie: 10. 04. 1874, Pitelová 31

Úmrtie: 09. 05. 1877, Pitelová 31 (Podvýživa)

Michal Kubík

Narodenie: 25. 09. 1878, Pitelová 31

Úmrtie: zomrel

František Kubík

Narodenie: 01. 05. 1887, Pitelová 32

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Baran

Narodenie: 23. 11. 1818, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková (43)

Narodenie: 09. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1864, Pitelová 52 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Baran (38)

Narodenie: 10. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1831, Pitelová (Cholera)

Helena Baranová Dovičiarová, rod. Páchniková alias Mališová (40)

Narodenie: 28. 09. 1796, Pitelová

Úmrtie: 01. 06. 1837, Pitelová

Matúš Hudec alias Štefanka (53)

Narodenie: 19. 09. 1792, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1846, Pitelová

Veronika Hudecová, rod. Šimunová (62)

Narodenie: 15. 12. 1793, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 17. 03. 1856, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.