Rodokmeň obce Pitelová

Juliana Mališová, rod. Čabáková (49)

Narodenie
12. 02. 1846, Pitelová
Úmrtie
25. 01. 1896, Pitelová 39 (Tuberkulóza)

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Mališ alias Kuric

Dátum sobáša: 13. 02. 1865

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 19

Deti (11) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Mališová alias Kuricová (2)

Narodenie: 23. 01. 1866, Pitelová 39

Úmrtie: 13. 06. 1868, Pitelová 39 (Zadusenie)

Rozália Mališová alias Kuricová (47)

Narodenie: 10. 06. 1869, Pitelová 39

Úmrtie: 18. 04. 1917

Anna Mališová alias Kuricová (7)

Narodenie: 18. 01. 1871, Pitelová 39

Úmrtie: 13. 09. 1878, Pitelová 39 (Dyzentéria)

Jozef Mališ alias Kuric (29)

Narodenie: 01. 01. 1873, Pitelová 59

Úmrtie: 24. 05. 1902, Pitelová (Vodnatieľka)

Ján Mališ alias Kuric (26 dní)

Narodenie: 18. 12. 1874, Pitelová 39

Úmrtie: 13. 01. 1875, Pitelová 39 (Kašeľ)

Ján Mališ alias Kuric (1)

Narodenie: 29. 11. 1875, Pitelová 39

Úmrtie: 02. 05. 1877, Pitelová 39 (Čierny kašeľ)

Antónia Mališová alias Kuricová (2)

Narodenie: 13. 02. 1878, Pitelová 39

Úmrtie: 19. 01. 1881, Pitelová 39 (Kiahne, angína)

Agnesa Mališová alias Kuricová (3)

Narodenie: 21. 06. 1880, Pitelová 39

Úmrtie: 09. 08. 1883, Pitelová (Hnačka)

Michal Mališ alias Kuric

Narodenie: 01. 01. 1885, Pitelová 39

Úmrtie: zomrel

Ignác Mališ alias Kuric

Narodenie: 23. 05. 1887, Pitelová 64

Úmrtie: zomrel

Pavol Mališ alias Kuric (7 mes.)

Narodenie: 22. 07. 1890, Pitelová 39

Úmrtie: 25. 02. 1891, Pitelová 39 (Horúčka)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Baranová, rod. Čabáková (58)

Narodenie: 26. 12. 1823, Pitelová

Úmrtie: 22. 05. 1882, Pitelová 16 (Astma)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Čabák (72)

Narodenie: 03. 05. 1787, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1860, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová (60)

Narodenie: 06. 12. 1790, Jastrabá

Úmrtie: 30. 04. 1851, Pitelová (Poranenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.