Rodokmeň obce Pitelová

Anna Mališová alias Kuricová (7)

Narodenie
18. 01. 1871, Pitelová 39
Úmrtie
13. 09. 1878, Pitelová 39 (Dyzentéria)
Pohreb
15. 09. 1878, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Mališ alias Kuric (50)

Narodenie: 24. 11. 1840, Pitelová

Úmrtie: 07. 06. 1891, Pitelová 39 (Astma, vodnatieľka)

Juliana Mališová, rod. Čabáková (49)

Narodenie: 12. 02. 1846, Pitelová

Úmrtie: 25. 01. 1896, Pitelová 39 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Mališ alias Kuric (41)

Narodenie: 24. 04. 1811, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1853, Pitelová 39 (Tuberkulóza)

Anna Mališová, rod. Beňová alias Bugárová (54)

Narodenie: 18. 09. 1813, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 04. 01. 1868, Pitelová 39 (Žalúdočné kŕče)

Helena Baranová, rod. Čabáková (58)

Narodenie: 26. 12. 1823, Pitelová

Úmrtie: 22. 05. 1882, Pitelová 16 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.