Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Víťazka

Narodenie
17. 04. 1811, Kľačany
Úmrtie
zomrel
Zamestnanie
uhliar

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Víťazková, rod. Bosmanová

Dátum sobáša: 11. 11. 1834

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Valentín Víťazka

Narodenie: 11. 02. 1838, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Michal Víťazka (53)

Narodenie: 28. 09. 1842, Kľačany

Úmrtie: 16. 10. 1895, Jastrabá 1 (Tuberkulóza)

Jozef Víťazka

Narodenie: 20. 03. 1845, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Mária Víťazková

Narodenie: 28. 03. 1846, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Víťazka

Narodenie: 17. 07. 1767, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Anna Víťazková, rod. Sklenková

Narodenie: 15. 02. 1774, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Víťazka (69)

Narodenie: 20. 08. 1734, Jastrabá

Úmrtie: 14. 04. 1804, Kľačany

Helena Víťazková, rod. Michaloje (56)

Narodenie: 29. 03. 1744, Kľačany

Úmrtie: 13. 02. 1801, Kľačany

Jozef Sklenka

Narodenie: 17. 03. 1745, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Helena Sklenková, rod. Štefanková (42)

Narodenie: 09. 11. 1744, Pitelová

Úmrtie: 10. 08. 1787, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.