Rodokmeň obce Pitelová

Michal Víťazka (53)

Narodenie
28. 09. 1842, Kľačany
Úmrtie
16. 10. 1895, Jastrabá 1 (Tuberkulóza)
Pohreb
18. 10. 1895, Jastrabá

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Terézia Víťazková, rod. Trokšiarová alias Pastorková/Holicová

Dátum sobáša: 25. 11. 1867

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 27

Anna Víťazková, rod. Rafaelisová

Dátum sobáša: 12. 06. 1893

Vek ženícha: 50

Vek nevesty: 38

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Víťazková (6)

Narodenie: 14. 05. 1871, Jastrabá 1

Úmrtie: 16. 09. 1877, Jastrabá 1 (Slabosť)

Kristína Víťazková

Narodenie: 22. 03. 1879, Jastrabá 1

Úmrtie: zomrela

Michal Víťazka

Narodenie: 26. 03. 1882, Jastrabá 1

Úmrtie: zomrel

Štefan Víťazka (2 mes.)

Narodenie: 27. 01. 1885, Jastrabá 1

Úmrtie: 04. 04. 1885, Jastrabá 1 (Kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Víťazka

Narodenie: 17. 04. 1811, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Víťazková, rod. Bosmanová (55)

Narodenie: 19. 11. 1814, Šášovské Podhradie

Úmrtie: 21. 10. 1870, Pitelová 25 (Zápal pľúc)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Víťazka

Narodenie: 17. 07. 1767, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Anna Víťazková, rod. Sklenková

Narodenie: 15. 02. 1774, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.