Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Beňová, rod. Sklenková alias Malachová (41)

Narodenie
16. 05. 1863, Pitelová 30
Úmrtie
26. 09. 1904, Pitelová (Tuberkulóza)

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Beňo alias Malach

Dátum sobáša: 15. 02. 1886

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 22

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Beňo alias Malach (92)

Narodenie: 15. 10. 1886, Pitelová 30

Úmrtie: 25. 11. 1978

Anna Čabáková, rod. Beňová alias Malachová (41)

Narodenie: 19. 09. 1888, Pitelová 30

Úmrtie: 19. 05. 1930

Ján Beňo alias Malach (2)

Narodenie: 23. 10. 1890, Pitelová 30

Úmrtie: 18. 10. 1893, Pitelová 30 (Záškrt)

Anastázia Lauková, rod. Beňová alias Malachová (45)

Narodenie: 05. 12. 1893, Pitelová 30

Úmrtie: 03. 10. 1939

Veronika Čabáková, rod. Beňová alias Malachová

Narodenie: 29. 06. 1898, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Vincent Beňo alias Malach

Narodenie: 24. 09. 1901, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ignác Sklenka alias Malach (59)

Narodenie: 23. 03. 1834, Pitelová

Úmrtie: 24. 03. 1893, Pitelová 30 (Zápal pľúc)

Mária Sklenková, rod. Albertová (56)

Narodenie: 14. 12. 1833, Pitelová

Úmrtie: 02. 12. 1890, Pitelová 30 (Astma)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Sklenka (47)

Narodenie: 11. 04. 1801, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Sklenková, rod. Kňažková alias Šušková (72)

Narodenie: 05. 07. 1803, Jastrabá

Úmrtie: 19. 01. 1876, Pitelová 30 (Starobné zoslabnutie)

Jozef Albert (46)

Narodenie: 30. 01. 1809, Jalná

Úmrtie: 25. 01. 1856, Pitelová 48 (Zápal pľúc)

Anna Albertová, rod. Mališová (51)

Narodenie: 16. 03. 1814, Svätý Kríž

Úmrtie: 27. 02. 1866, Pitelová 37 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.