Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Víťazka (2 mes.)

Narodenie
27. 01. 1885, Jastrabá 1
Úmrtie
04. 04. 1885, Jastrabá 1 (Kašeľ)
Pohreb
06. 04. 1885, Jastrabá

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Víťazka (53)

Narodenie: 28. 09. 1842, Kľačany

Úmrtie: 16. 10. 1895, Jastrabá 1 (Tuberkulóza)

Terézia Víťazková, rod. Trokšiarová alias Pastorková/Holicová (51)

Narodenie: 06. 11. 1840, Jastrabá

Úmrtie: 31. 01. 1892, Jastrabá 1 (Zápal pľúc)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Víťazka

Narodenie: 17. 04. 1811, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Víťazková, rod. Bosmanová (55)

Narodenie: 19. 11. 1814, Šášovské Podhradie

Úmrtie: 21. 10. 1870, Pitelová 25 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.