Rodokmeň obce Pitelová

František Beňo alias Malach

Narodenie
26. 10. 1862, Kľačany 22
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Beňová, rod. Sklenková alias Malachová

Dátum sobáša: 15. 02. 1886

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 22

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Beňo alias Malach (92)

Narodenie: 15. 10. 1886, Pitelová 30

Úmrtie: 25. 11. 1978

Anna Čabáková, rod. Beňová alias Malachová (41)

Narodenie: 19. 09. 1888, Pitelová 30

Úmrtie: 19. 05. 1930

Ján Beňo alias Malach (2)

Narodenie: 23. 10. 1890, Pitelová 30

Úmrtie: 18. 10. 1893, Pitelová 30 (Záškrt)

Anastázia Lauková, rod. Beňová alias Malachová (45)

Narodenie: 05. 12. 1893, Pitelová 30

Úmrtie: 03. 10. 1939

Veronika Čabáková, rod. Beňová alias Malachová

Narodenie: 29. 06. 1898, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Vincent Beňo alias Malach

Narodenie: 24. 09. 1901, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.