Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Malachová Páchniková, rod. Pastorková alias Beňová (59)

Narodenie
06. 10. 1813, Kľačany
Úmrtie
22. 02. 1873, Pitelová 42 (Hemiplexia (paralýza alebo svalová slabosť prejavujúca sa na polovici tela))
Pohreb
24. 02. 1873, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Malach

Dátum sobáša: 20. 01. 1845

Vek ženícha: 29

Vek nevesty: 31

Matej Páchnik alias Štefanka

Dátum sobáša: 25. 01. 1847

Vek ženícha: 42

Vek nevesty: 33

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Páchnik alias Štefanka

Narodenie: 17. 10. 1849, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Páchniková alias Štefanková

Narodenie: 31. 01. 1852, Pitelová 42

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Laurinec Pastorok alias Beňo (51)

Narodenie: 31. 03. 1783, Kľačany

Úmrtie: 16. 03. 1835, Kľačany

Mária Pastorková, rod. Ďuroje

Narodenie: 29. 08. 1786, Nevoľné

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.