Rodokmeň obce Pitelová

Mária Mališová, rod. Kohútová

Narodenie
14. 09. 1854, Pitelová 27
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Mališ alias Kuric

Dátum sobáša: 25. 11. 1872

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 18

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Forgáčová, rod. Mališová alias Kuricová/Kohútová (76)

Narodenie: 22. 08. 1876, Pitelová 28

Úmrtie: 1953

Ján Mališ alias Kuric (1)

Narodenie: 06. 12. 1878, Pitelová 28

Úmrtie: 06. 05. 1880, Pitelová 28 (Podvýživa)

Mária Mališová alias Kuricová (11 mes.)

Narodenie: 08. 08. 1881, Pitelová 28

Úmrtie: 15. 07. 1882, Pitelová 28 (Hnačka)

Paulína Rafaelisová, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie: 28. 06. 1883, Pitelová 28

Úmrtie: zomrela

Anna Kostrianová, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie: 11. 07. 1886, Pitelová 28

Úmrtie: zomrela

Jozef Mališ alias Kuric (2)

Narodenie: 15. 01. 1894, Pitelová 28

Úmrtie: 07. 03. 1896, Pitelová (Hnačka)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kohút (76)

Narodenie: 16. 09. 1825, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1902, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Helena Záhorcová Kohútová, rod. Čabáková (59)

Narodenie: 02. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 1880, Pitelová 53 (Zápal pohrudnice)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 1774

Úmrtie: 12. 01. 1828, Pitelová

Mária Kohútová Beňová Kubíková, rod. Malachová (71)

Narodenie: 08. 07. 1803, Pitelová

Úmrtie: 01. 04. 1875, Pitelová 32 (Starobné zoslabnutie)

Štefan Čabák (66)

Narodenie: 04. 07. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Čabáková, rod. Ďurianová (46)

Narodenie: 20. 01. 1785, Jastrabá

Úmrtie: 27. 01. 1831, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.