Rodokmeň obce Pitelová

Ľudovít Novodomec (26)

Narodenie
03. 09. 1856, Pitelová 44
Úmrtie
01. 05. 1883, Pitelová 45 (Zápal pľúc)
Pohreb
03. 05. 1883, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Novodomcová, rod. Kubíková alias Minková

Dátum sobáša: 03. 06. 1878

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 21

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Novodomec (3 mes.)

Narodenie: 29. 12. 1880, Pitelová 45

Úmrtie: 17. 04. 1881, Pitelová 45 (Kiahne)

Katarína Novodomcová

Narodenie: 27. 10. 1882, Pitelová 45

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Novodomec (52)

Narodenie: 17. 01. 1817, Pitelová

Úmrtie: 10. 10. 1869, Pitelová 45 (Tuberkulóza)

Katarína Novodomcová, rod. Kohútová (52)

Narodenie: 13. 11. 1824, Pitelová

Úmrtie: 22. 06. 1877, Pitelová 45 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Novodomec (42)

Narodenie: 1790

Úmrtie: 09. 04. 1832, Pitelová

Mária Novodomcová, rod. Šimunová

Narodenie: 12. 08. 1794, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 05. 11. 1800, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1855, Pitelová 45 (Vodnatieľka)

Katarína Kohútová, rod. Kubíková (44)

Narodenie: 02. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: 25. 11. 1846, Pitelová (Zvracanie krvi)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.