Rodokmeň obce Pitelová

Michal Beňo alias Malach (92)

Narodenie
15. 10. 1886, Pitelová 30
Úmrtie
25. 11. 1978
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Beňová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Dátum sobáša: 21. 02. 1911

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 18

Anastázia Beňová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Dátum sobáša: 15. 02. 1925

Vek ženícha: 38

Vek nevesty: 29

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Beňo alias Malach (56)

Narodenie: 01. 03. 1914, Pitelová

Úmrtie: 04. 10. 1970

Michal Beňo alias Malach (26)

Narodenie: 03. 09. 1918, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1945, Pitelová (Nehoda počas ostreľovania dediny)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Beňo alias Malach

Narodenie: 26. 10. 1862, Kľačany 22

Úmrtie: zomrel

Rozália Beňová, rod. Sklenková alias Malachová (41)

Narodenie: 16. 05. 1863, Pitelová 30

Úmrtie: 26. 09. 1904, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ignác Sklenka alias Malach (59)

Narodenie: 23. 03. 1834, Pitelová

Úmrtie: 24. 03. 1893, Pitelová 30 (Zápal pľúc)

Mária Sklenková, rod. Albertová (56)

Narodenie: 14. 12. 1833, Pitelová

Úmrtie: 02. 12. 1890, Pitelová 30 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.