Rodokmeň obce Pitelová

Anna Beličková, rod. Trubanová alias Páločná (46)

Narodenie
27. 04. 1858, Pitelová 14
Úmrtie
17. 01. 1905

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Belička

Dátum sobáša: 20. 06. 1881

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 23

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Belička

Narodenie: 26. 11. 1882, Pitelová 14

Úmrtie: zomrel

Štefan Belička (32)

Narodenie: 22. 12. 1884, Pitelová 14

Úmrtie: 31. 12. 1916 (Vo vojne)

Alžbeta Beličková (11 mes.)

Narodenie: 21. 11. 1887, Pitelová 14

Úmrtie: 04. 11. 1888, Pitelová 14 (Kašeľ)

Michal Belička (7 mes.)

Narodenie: 24. 10. 1889, Pitelová 14

Úmrtie: 06. 06. 1890, Pitelová 14 (Podvýživa)

Anna Mastíková, rod. Beličková

Narodenie: 13. 09. 1891, Pitelová 14

Úmrtie: zomrela

Rozália Beličková (12 dní)

Narodenie: 09. 03. 1895, Pitelová 14

Úmrtie: 21. 03. 1895, Pitelová 14 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou))

Mária Beličková (8)

Narodenie: 08. 05. 1896, Pitelová 14

Úmrtie: 24. 12. 1904, Pitelová (Šarlach)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Truban/Roško alias Páločný (67)

Narodenie: 18. 02. 1824, Ladomer

Úmrtie: 12. 12. 1891, Pitelová 14 (Starobné zoslabnutie)

Agnesa Novodomcová Trubanová, rod. Páločná alias Žiaková (53)

Narodenie: 22. 03. 1830, Pitelová

Úmrtie: 27. 10. 1883, Pitelová 14 (Astma)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Páločný alias Žiak (52)

Narodenie: 19. 12. 1805, Pitelová

Úmrtie: 04. 03. 1858, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Katarína Páločná, rod. Piatriková (64)

Narodenie: 16. 05. 1804, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1869, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.