Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Piatrik alias Mališ (69)

Narodenie
02. 10. 1860, Pitelová 9
Úmrtie
15. 04. 1930
Zamestnanie
povozník

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Magdaléna Helena Piatriková, rod. Hliebajová

Dátum sobáša: 22. 11. 1886

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 24

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Piatrik alias Mališ (84)

Narodenie: 19. 09. 1888, Svätý Kríž 55

Úmrtie: 29. 05. 1973

Anna Piatriková alias Mališová

Narodenie: 12. 02. 1892, Svätý Kríž 54

Úmrtie: zomrela

Ján Piatrik alias Mališ

Narodenie: 17. 10. 1899, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Piatrik alias Mališ (63)

Narodenie: 19. 08. 1905, Pitelová

Úmrtie: 18. 05. 1969

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Piatrik alias Mališ (38)

Narodenie: 02. 03. 1826, Pitelová

Úmrtie: 17. 04. 1864, Pitelová 9 (Brušný týfus)

Mária Piatriková Štefanovičová, rod. Trokšiarová alias Pastorková (58)

Narodenie: 06. 01. 1828, Kľačany

Úmrtie: 28. 07. 1886, Pitelová 9 (Nádor, hnačka)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik alias Mališ

Narodenie: 15. 03. 1787

Úmrtie: zomrel

Anna Piatriková Sklenková, rod. Straková alias Kuricová

Narodenie: 29. 05. 1805, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Trokšiar alias Pastorok

Narodenie: 03. 01. 1797, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Pastorková, rod. Ďuroje

Narodenie: 07. 04. 1794, Nevoľné

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.