Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Slašťanová, rod. Novodomcová

Narodenie
25. 06. 1875, Pitelová 20
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Slašťan

Dátum sobáša: 20. 01. 1896

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 20

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Paulína Slašťanová

Narodenie: 23. 06. 1898, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Slašťanová

Narodenie: 19. 10. 1900, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Slašťan (85)

Narodenie: 24. 11. 1903, Pitelová

Úmrtie: 03. 01. 1989

Štefan Slašťan

Narodenie: 18. 10. 1905, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Pavol Slašťan (84)

Narodenie: 19. 06. 1913, Pitelová

Úmrtie: 02. 09. 1997

Anton Slašťan

Narodenie: 24. 10. 1915, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Novodomec (46)

Narodenie: 02. 03. 1847, Pitelová

Úmrtie: 27. 01. 1894, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Uršuľa Anna Novodomcová, rod. Malachová (51)

Narodenie: 21. 10. 1850, Vieska

Úmrtie: 10. 07. 1902, Pitelová (Srdcové kŕče)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Novodomec (46)

Narodenie: 10. 01. 1817, Pitelová

Úmrtie: 25. 07. 1863, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Alžbeta Novodomcová, rod. Poljaková (46)

Narodenie: 18. 03. 1815, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 03. 05. 1861, Pitelová 20 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.