Rodokmeň obce Pitelová

Anna Sklenková, rod. Kršňová

Narodenie
17. 07. 1877, Pitelová 8
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Sklenková (9 dní)

Narodenie: 15. 09. 1897, Pitelová

Úmrtie: 24. 09. 1897, Pitelová (Kŕče)

Paulína Sklenková alias Malachová (18 dní)

Narodenie: 07. 11. 1898, Pitelová

Úmrtie: 25. 11. 1898, Pitelová (Tuberkulóza)

Emília Vráblová, rod. Sklenková (81)

Narodenie: 11. 12. 1899, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1981

Karol Sklenka

Narodenie: 04. 06. 1902

Úmrtie: zomrel

Štefan Sklenka

Narodenie: 14. 11. 1910, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Kršňa (67)

Narodenie: 1831, Kláštor pod Znievom

Úmrtie: 24. 04. 1898, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Katarína Kršňová, rod. Čabáková

Narodenie: 20. 09. 1847, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Čabák (66)

Narodenie: 04. 07. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Novodomcová Čabáková, rod. Kostrianová (38)

Narodenie: 11. 06. 1809, Jastrabá

Úmrtie: 23. 03. 1848, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.