Rodokmeň obce Pitelová

Mária Minková, rod. Čabáková (86)

Narodenie
01. 01. 1882, Pitelová 22
Úmrtie
07. 07. 1968
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1)

Pavol Minka alias Kováč

Dátum sobáša: 17. 02. 1901

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Deti (3)

Štefan Minka alias Kováč

Narodenie: 11. 12. 1901, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ján Minka alias Kováč (76)

Narodenie: 15. 02. 1904, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1980

Mária Mikolášová, rod. Minková alias Kováčová (92)

Narodenie: 05. 05. 1909

Úmrtie: 16. 09. 2001

Rodičia

Ján Čabák (45)

Narodenie: 25. 05. 1857, Pitelová 21

Úmrtie: 08. 01. 1903, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Čabáková, rod. Sklenková alias Malachová

Narodenie: 20. 09. 1860, Pitelová 30

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Gašpar Čabák (52)

Narodenie: 05. 01. 1830, Pitelová

Úmrtie: 06. 08. 1882, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Agnesa Čabáková, rod. Ceizelová alias Beňová (63)

Narodenie: 28. 01. 1828, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 28. 10. 1891, Pitelová 22 (Astma)

Ignác Sklenka alias Malach (59)

Narodenie: 23. 03. 1834, Pitelová

Úmrtie: 24. 03. 1893, Pitelová 30 (Zápal pľúc)

Mária Sklenková, rod. Albertová (56)

Narodenie: 14. 12. 1833, Pitelová

Úmrtie: 02. 12. 1890, Pitelová 30 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.