Rodokmeň obce Pitelová

Mária Minková, rod. Čabáková (86)

Narodenie
01. 01. 1882, Pitelová 22
Úmrtie
07. 07. 1968
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Minka alias Kováč

Dátum sobáša: 17. 02. 1901

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Minka alias Kováč

Narodenie: 11. 12. 1901, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ján Minka alias Kováč (76)

Narodenie: 15. 02. 1904, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1980

Mária Mikolášová, rod. Minková alias Kováčová (92)

Narodenie: 05. 05. 1909

Úmrtie: 16. 09. 2001

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Čabák (45)

Narodenie: 25. 05. 1857, Pitelová 21

Úmrtie: 08. 01. 1903, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Čabáková, rod. Sklenková alias Malachová

Narodenie: 20. 09. 1860, Pitelová 30

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Gašpar Čabák (52)

Narodenie: 05. 01. 1830, Pitelová

Úmrtie: 06. 08. 1882, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Agnesa Čabáková, rod. Ceizelová alias Beňová (63)

Narodenie: 28. 01. 1828, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 28. 10. 1891, Pitelová 22 (Astma)

Ignác Sklenka alias Malach (59)

Narodenie: 23. 03. 1834, Pitelová

Úmrtie: 24. 03. 1893, Pitelová 30 (Zápal pľúc)

Mária Sklenková, rod. Albertová (56)

Narodenie: 14. 12. 1833, Pitelová

Úmrtie: 02. 12. 1890, Pitelová 30 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.