Rodokmeň obce Pitelová

Agnesa Krajčíková Hábelová, rod. Štefanovičová (49)

Narodenie
17. 06. 1842, Pitelová
Úmrtie
22. 01. 1892, Pitelová 45 (Tuberkulóza)
Pohreb
25. 01. 1892, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Krajčík

Dátum sobáša: 12. 10. 1874

Vek ženícha: 48

Vek nevesty: 32

Vendelín Hábela

Dátum sobáša: 24. 04. 1882

Vek ženícha: 41

Vek nevesty: 39

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Štefanovič

Narodenie: 23. 05. 1872, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Vendelín Hábela (2 mes.)

Narodenie: 25. 05. 1883, Pitelová 4

Úmrtie: 29. 07. 1883, Pitelová 4 (Kožné ochorenie)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Štefanovič (61)

Narodenie: 31. 03. 1803, Pitelová

Úmrtie: 15. 03. 1865, Pitelová 40 (Starobné zoslabnutie)

Alžbeta Štefanovičová, rod. Piatriková (51)

Narodenie: 29. 01. 1807, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1858, Pitelová 43 (Vodnatieľka)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Štefanovič (38)

Narodenie: 03. 08. 1773, Pitelová

Úmrtie: 13. 02. 1812, Pitelová

Veronika Štefanovičová, rod. Páchniková alias Kaňová (46)

Narodenie: 19. 01. 1777, Pitelová

Úmrtie: 19. 12. 1823, Pitelová

Michal Piatrik (51)

Narodenie: 26. 09. 1770, Pitelová

Úmrtie: 06. 10. 1821, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Sklenková (49)

Narodenie: 25. 12. 1771, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1821, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.