Rodokmeň obce Pitelová

Štefánia Páchniková, rod. Peťková (81)

Narodenie
01. 08. 1892, Jalná 4
Úmrtie
29. 04. 1974

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Páchnik alias Mališ

Dátum sobáša: 16. 02. 1914

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 21

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Peťko

Narodenie: 06. 08. 1868, Jedľové Kostoľany, mlyn

Úmrtie: zomrel

Anna Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková

Narodenie: 03. 11. 1862, Pitelová 6

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Peťko

Narodenie: 1840, Košťany nad Turcom

Úmrtie: zomrel

Paulína Peťková, rod. Czimermanová

Narodenie: 12. 01. 1843, Jedľové Kostoľany

Úmrtie: zomrela

Ján Piatrik alias Mališ/Sklenka (57)

Narodenie: 31. 05. 1816, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1873, Pitelová 6 (Zvracanie krvi)

Mária Piatriková, rod. Hábelová (50)

Narodenie: 07. 01. 1828, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 30. 04. 1878, Pitelová 60 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.