Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Skrovná Beňová, rod. Pobežková

Narodenie
08. 02. 1883, Pitelová 19
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Beňo

Dátum sobáša: 27. 04. 1919

Vek ženícha: 40

Vek nevesty: 36

Deti (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Peter Skrovný (75)

Narodenie: 29. 06. 1905, Pitelová

Úmrtie: 1981

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Pobežka (64)

Narodenie: 19. 08. 1838, Stará Kremnička

Úmrtie: 07. 12. 1902, Pitelová (Vodnatieľka)

Anna Pobežková, rod. Ihracká (52)

Narodenie: 15. 09. 1845, Jalná

Úmrtie: 29. 05. 1898, Pitelová 36 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jakub Pobežka

Narodenie: 10. 07. 1796, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Anna Pobežková, rod. Čabáková (58)

Narodenie: 08. 04. 1815, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1873, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.