Rodokmeň obce Pitelová

Adolf Švec

Narodenie
09. 11. 1861, Jastrabá 28
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Cecília Švecová, rod. Víťazková

Dátum sobáša: 25. 01. 1886

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 21

Rozália Trokšiarová Švecová, rod. Pobežková

Dátum sobáša: 07. 02. 1912

Vek ženícha: 50

Vek nevesty: 42

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ignác Švec (69)

Narodenie: 01. 10. 1886, Jastrabá 3

Úmrtie: 21. 07. 1956

Štefan Švec (27)

Narodenie: 30. 10. 1888, Jastrabá 3

Úmrtie: 14. 08. 1916 (Vo vojne)

Adolf Švec (82)

Narodenie: 31. 12. 1890, Jastrabá 3

Úmrtie: 1973

Július Švec

Narodenie: 23. 11. 1893, Jastrabá 3

Úmrtie: zomrel

Ján Švec (75)

Narodenie: 23. 04. 1897

Úmrtie: 26. 05. 1972

Cyril Švec (70)

Narodenie: 03. 07. 1904

Úmrtie: 06. 10. 1974

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.