Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Švec (27)

Narodenie
30. 10. 1888, Jastrabá 3
Úmrtie
14. 08. 1916 (Vo vojne)

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Švecová, rod. Struhárová

Dátum sobáša: 18. 01. 1913

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 19

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Adolf Švec

Narodenie: 09. 11. 1861, Jastrabá 28

Úmrtie: zomrel

Cecília Švecová, rod. Víťazková

Narodenie: 01. 02. 1864, Jastrabá 3

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.