Rodokmeň obce Pitelová

František Kollár alias Piatrik/Pobežka (71)

Narodenie
28. 11. 1866, Pitelová 7
Úmrtie
02. 09. 1938
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Kollárová, rod. Žilinská

Dátum sobáša: 16. 11. 1891

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 18

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Beňová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (30)

Narodenie: 18. 12. 1892, Pitelová 68

Úmrtie: 1923

Rozália Kollárová alias Piatriková/Pobežková (5 mes.)

Narodenie: 07. 09. 1894, Pitelová 38

Úmrtie: 20. 02. 1895, Pitelová 68 (Kiahne)

Anastázia Beňová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (85)

Narodenie: 23. 12. 1895, Pitelová 68

Úmrtie: 14. 12. 1981

Vincent Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 20. 01. 1899, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Angela Kollárová alias Piatriková/Pobežková (7 mes.)

Narodenie: 31. 05. 1901, Pitelová

Úmrtie: 26. 01. 1902, Pitelová (Osýpky)

Petronela Kollárová alias Piatriková/Pobežková (21 dní)

Narodenie: 31. 05. 1901, Pitelová

Úmrtie: 21. 06. 1901, Pitelová (Slabosť)

Martin Kollár alias Piatrik/Pobežka (11 mes.)

Narodenie: 1902, Pitelová

Úmrtie: 02. 12. 1902, Pitelová (Osýpky)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Imrich Kollár alias Piatrik/Pobežka (63)

Narodenie: 24. 04. 1830, Pitelová

Úmrtie: 13. 01. 1894, Pitelová 68 (Tuberkulóza)

Terézia Kollárová, rod. Trokšiarová alias Pastorková

Narodenie: 12. 10. 1834, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (66)

Narodenie: 13. 07. 1786, Pitelová

Úmrtie: 22. 09. 1852, Pitelová 7 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))

Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková (63)

Narodenie: 31. 07. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1863, Pitelová 7 (Starobné zoslabnutie)

Jozef Trokšiar alias Pastorok

Narodenie: 03. 01. 1797, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Pastorková, rod. Ďuroje

Narodenie: 07. 04. 1794, Nevoľné

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.