Rodokmeň obce Pitelová

Anna Kollárová, rod. Trokšiarová (42)

Narodenie
19. 08. 1855, Kľačany 21
Úmrtie
11. 02. 1898, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka

Dátum sobáša: 25. 11. 1878

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 23

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Terézia Trokšiarová (1)

Narodenie: 03. 05. 1879, Pitelová 68

Úmrtie: 03. 10. 1880, Pitelová 65 (Podvýživa)

Pavol Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 04. 01. 1883, Pitelová 68

Úmrtie: zomrel

Michal Kollár alias Piatrik/Pobežka (32)

Narodenie: 21. 03. 1885, Pitelová 68

Úmrtie: 31. 12. 1917 (Vo vojne)

Katarína Kollárová alias Piatriková/Pobežková (7)

Narodenie: 04. 03. 1889, Pitelová 68

Úmrtie: 20. 09. 1896, Pitelová (Záškrt)

Alojzia Kollárová alias Piatriková/Pobežková (3)

Narodenie: 25. 06. 1892, Pitelová 28

Úmrtie: 08. 03. 1896, Pitelová (Tuberkulóza)

Ignác Kollár alias Piatrik/Pobežka (1)

Narodenie: 05. 07. 1894, Pitelová 68

Úmrtie: 07. 02. 1896, Pitelová 68 (Čierny kašeľ)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.