Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Slašťan (74)

Narodenie
27. 01. 1853, Ihráč 9
Úmrtie
23. 02. 1927

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Slašťanová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Dátum sobáša: 24. 02. 1879

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 20

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Antónia Slašťanová (1)

Narodenie: 14. 12. 1879, Ihráč 19

Úmrtie: 04. 02. 1881, Ihráč 15 (Zápal mozgu)

Anna Slašťanová

Narodenie: 03. 08. 1882, Ihráč 19

Úmrtie: zomrela

Mária Slašťanová

Narodenie: 03. 04. 1885, Ihráč 19

Úmrtie: zomrela

Ondrej Slašťan

Narodenie: 28. 01. 1888, Ihráč 19

Úmrtie: zomrel

Štefan Slašťan (1 deň)

Narodenie: 30. 11. 1890, Ihráč 19

Úmrtie: 01. 12. 1890, Ihráč 19

Paulína Slašťanová (9 dní)

Narodenie: 06. 03. 1892, Ihráč 19

Úmrtie: 15. 03. 1892, Ihráč 19 (Kašeľ)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.