Rodokmeň obce Pitelová

Anton Kraus

Narodenie
01. 03. 1886, Žakýl, mlyn
Úmrtie
zomrel
Zamestnanie
mlynár v Kľačanoch

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Krausová, rod. Michalková

Dátum sobáša: 22. 02. 1911

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 17

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kraus

Narodenie: 26. 08. 1855, Pitelová 46

Úmrtie: zomrel

Mária Krausová, rod. Abrahámová (78)

Narodenie: 09. 03. 1860, Horné Opatovce 22

Úmrtie: 11. 03. 1938, Kremnica

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kraus (65)

Narodenie: 16. 09. 1820, Pitelová

Úmrtie: 29. 10. 1885, Pitelová 46 (Tuberkulóza)

Veronika Krausová, rod. Víťazková (67)

Narodenie: 16. 02. 1819, Dolná Trnávka

Úmrtie: 23. 03. 1886, Pitelová 46 (Kašeľ)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.