Rodokmeň obce Pitelová

Mária Páchniková Minková, rod. Pastorková alias Beňová (50)

Narodenie
30. 10. 1820, Kľačany
Úmrtie
19. 03. 1871, Pitelová 1 (Tuberkulóza)
Pohreb
21. 03. 1871, Pitelová

Manželstvá (2)

Tomáš Páchnik alias Mališ

Dátum sobáša: 27. 11. 1848

Vek ženícha: 45

Vek nevesty: 28

Matej Minka alias Kováč

Dátum sobáša: 26. 05. 1862

Vek ženícha: 41

Vek nevesty: 41

Deti (2)

Anna Páchniková alias Mališová (7)

Narodenie: 28. 04. 1851, Pitelová

Úmrtie: 05. 10. 1858, Pitelová 12 (Hnačka)

Mária Krausová, rod. Páchniková alias Mališová

Narodenie: 08. 02. 1857, Pitelová 11

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Laurinec Pastorok alias Beňo (51)

Narodenie: 31. 03. 1783, Kľačany

Úmrtie: 16. 03. 1835, Kľačany

Mária Pastorková, rod. Ďuroje

Narodenie: 29. 08. 1786, Nevoľné

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.