Rodokmeň obce Pitelová

Ján Kubík alias Minka (65)

Narodenie
22. 06. 1807, Pitelová
Úmrtie
28. 01. 1873, Pitelová 49 (Tuberkulóza)
Pohreb
30. 01. 1873, Pitelová
Zamestnanie
pastier v Pitelovej

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kubíková, rod. Hábelová

Dátum sobáša: 17. 05. 1830

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 20

Mária Kubíková Hábelová, rod. Páchniková alias Mališová

Dátum sobáša: 30. 08. 1858

Vek ženícha: 51

Vek nevesty: 23

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Augustín Kubík alias Minka (52)

Narodenie: 25. 08. 1834, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 05. 08. 1887, Pitelová 55 (Brušný týfus)

Karolína Kubíková alias Minková (1 deň)

Narodenie: 19. 10. 1841, Pitelová

Úmrtie: 19. 10. 1841, Pitelová

Michal Kubík (4)

Narodenie: 09. 09. 1869, Pitelová 49

Úmrtie: 30. 09. 1873, Pitelová 30 (Cholera)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Kubík alias Minka (40)

Narodenie: 05. 01. 1768, Pitelová

Úmrtie: 17. 12. 1808, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Sklenková (38)

Narodenie: 27. 01. 1776, Pitelová

Úmrtie: 06. 05. 1814, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kubík (42)

Narodenie: 1747, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1789, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Gordánya (50)

Narodenie: 1747

Úmrtie: 04. 04. 1797, Pitelová

Štefan Sklenka (36)

Narodenie: 19. 08. 1751, Pitelová

Úmrtie: 19. 10. 1787, Pitelová

Helena Sklenková, rod. Malachová (46)

Narodenie: 21. 03. 1752, Pitelová

Úmrtie: 19. 01. 1799, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.