Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Forgáčová, rod. Mošková

Narodenie
28. 11. 1878, Pitelová 11
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Forgáč

Dátum sobáša: 07. 02. 1897

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 18

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Forgáčová

Narodenie: 12. 12. 1899, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Martin Forgáč (76)

Narodenie: 09. 12. 1903

Úmrtie: 24. 04. 1980

Anna Beličková, rod. Forgáčová

Narodenie: 23. 01. 1911

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Forgáčová

Narodenie: 30. 04. 1914

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Moška

Narodenie: 08. 10. 1845, Horné Opatovce

Úmrtie: zomrel

Anna Mošková, rod. Sklenková alias Mališová (30)

Narodenie: 12. 12. 1850, Pitelová

Úmrtie: 07. 12. 1881, Pitelová 11 (Týfus)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Sklenka alias Mališ (39)

Narodenie: 27. 05. 1825, Pitelová

Úmrtie: 18. 05. 1865, Pitelová 11 (Tuberkulóza)

Mária Sklenková, rod. Žiaková (35)

Narodenie: 1820, Pitelová

Úmrtie: 23. 08. 1855, Pitelová 11 (Kolika)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.