Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Sklenka alias Mališ (50)

Narodenie
05. 12. 1819, Pitelová
Úmrtie
08. 03. 1870, Pitelová 11 (Tuberkulóza)
Pohreb
10. 03. 1870, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Sklenková, rod. Golhová alias Farštiaková

Dátum sobáša: 11. 11. 1844

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 20

Kristína Sklenková, rod. Forgáčová

Dátum sobáša: 24. 08. 1863

Vek ženícha: 43

Vek nevesty: 24

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Sklenka alias Mališ (1 mes.)

Narodenie: 14. 02. 1850, Pitelová

Úmrtie: 30. 03. 1850, Pitelová (Slabosť)

Pavol Sklenka alias Mališ (2)

Narodenie: 18. 01. 1851, Pitelová

Úmrtie: 22. 04. 1853, Pitelová 39 (Potničky)

Anna Sklenková alias Mališová (7 mes.)

Narodenie: 17. 02. 1854, Pitelová 11

Úmrtie: 11. 10. 1854, Pitelová 29 (Zápal mozgu)

Mária Sklenková alias Mališová (7)

Narodenie: 04. 12. 1860, Pitelová 56

Úmrtie: 03. 02. 1868, Pitelová 11 (Angína)

Štefan Sklenka alias Mališ

Narodenie: 02. 07. 1864, Pitelová 7

Úmrtie: zomrel

Jozef Sklenka alias Mališ (1)

Narodenie: 17. 01. 1867, Pitelová 26

Úmrtie: 23. 02. 1868, Pitelová 11 (Zápal mozgu)

Ján Sklenka alias Mališ

Narodenie: 08. 06. 1870, Pitelová 57

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Sklenka alias Mališ

Narodenie: 10. 04. 1797, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Piatriková Sklenková, rod. Dovičiarová alias Žiaková

Narodenie: 23. 11. 1782, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mališová

Narodenie: 11. 10. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jakub Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 24. 07. 1749, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1800, Pitelová

Anna Dovičiarová, rod. Kosorinská (60)

Narodenie: 1750, Lutila

Úmrtie: 15. 03. 1810, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.