Rodokmeň obce Pitelová

Jakub Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie
24. 07. 1749, Pitelová
Úmrtie
25. 03. 1800, Pitelová
Pohreb
27. 03. 1800

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Dovičiarová, rod. Kosorinská

Dátum sobáša: 22. 11. 1772

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 22

Deti (9) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Dovičiar alias Žiak

Narodenie: 10. 12. 1774, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Helena Páchniková, rod. Dovičiarová alias Žiaková (23)

Narodenie: 04. 04. 1777, Pitelová

Úmrtie: 18. 06. 1800, Ihráč (Zlomeniny a pomliaždeniny po privalení stromom v ihráčskych lesoch)

Mária Dovičiarová alias Žiaková (4)

Narodenie: 23. 09. 1779, Pitelová

Úmrtie: 09. 10. 1783, Pitelová

Veronika Dovičiarová alias Žiaková (2)

Narodenie: 22. 01. 1781, Pitelová

Úmrtie: 07. 10. 1783, Pitelová

Katarína Piatriková Sklenková, rod. Dovičiarová alias Žiaková

Narodenie: 23. 11. 1782, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Dovičiarová/Žiaková alias Piatriková (48)

Narodenie: 30. 09. 1784, Pitelová

Úmrtie: 16. 09. 1833, Pitelová

Jozef Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 22. 02. 1787, Pitelová

Úmrtie: 04. 04. 1837, Pitelová

Mária Piatriková, rod. Dovičiarová alias Žiaková (55)

Narodenie: 20. 09. 1789, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1845, Pitelová

Michal Dovičiar alias Žiak (3)

Narodenie: 09. 09. 1792, Pitelová

Úmrtie: 21. 01. 1796, Pitelová (Kiahne)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Dovičiarová (48)

Narodenie: 1722

Úmrtie: 06. 04. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.