Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Piatriková, rod. Barniaková (75)

Narodenie
08. 11. 1855, Vieska 7
Úmrtie
08. 07. 1931

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Piatrik alias Mališ

Dátum sobáša: 20. 11. 1882

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 27

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Antónia Čabáková, rod. Piatriková alias Mališová

Narodenie: 27. 04. 1883, Pitelová 9

Úmrtie: zomrela

Jozef Piatrik alias Mališ (1)

Narodenie: 30. 10. 1885, Jalná

Úmrtie: 01. 12. 1886, Pitelová 9 (Kašeľ, nádor)

Jozef Piatrik alias Mališ (1)

Narodenie: 23. 11. 1887, Pitelová 9

Úmrtie: 25. 06. 1889, Pitelová 9 (Kašeľ)

Rozália Piatriková alias Mališová (2)

Narodenie: 01. 03. 1891, Pitelová 9

Úmrtie: 14. 02. 1894, Pitelová 9 (Záškrt)

Anna Piatriková alias Mališová (5)

Narodenie: 13. 11. 1893, Pitelová 9

Úmrtie: 28. 09. 1899, Pitelová (Vodnatieľka)

Michal Piatrik alias Mališ

Narodenie: 30. 09. 1896, Pitelová 9

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.