Rodokmeň obce Pitelová

Anna Piatriková, rod. Beličková (78)

Narodenie
28. 09. 1866, Kľačany 2
Úmrtie
13. 04. 1945

Manželstvá (1)

Michal Piatrik

Dátum sobáša: 26. 11. 1883

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 17

Deti (4)

Jozef Piatrik

Narodenie: 12. 05. 1885, Kľačany 2

Úmrtie: zomrel

Veronika Piatriková

Narodenie: 21. 08. 1887, Kľačany 2

Úmrtie: zomrela

Ján Piatrik

Narodenie: 03. 12. 1890, Kľačany 2

Úmrtie: zomrel

Štefan Piatrik

Narodenie: 25. 01. 1895, Kľačany 1

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.