Rodokmeň obce Pitelová

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec (43)

Narodenie
20. 09. 1821, Pitelová
Úmrtie
02. 04. 1865, Pitelová 33 (Zápal pľúc)
Pohreb
04. 04. 1865, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kosorinská Dovičiarová, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 17. 11. 1845

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 17

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kosorinská (3 mes.)

Narodenie: 24. 01. 1847, Pitelová

Úmrtie: 12. 05. 1847, Pitelová

Ján Kosorinský (43)

Narodenie: 13. 05. 1848, Pitelová

Úmrtie: 07. 06. 1891, Pitelová (Tuberkulóza)

Juraj Kosorinský (2 mes.)

Narodenie: 01. 05. 1850, Pitelová

Úmrtie: 30. 07. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Jozef Kosorinský (2)

Narodenie: 08. 07. 1851, Pitelová

Úmrtie: 01. 09. 1853, Pitelová 33 (Tuberkulóza)

Štefan Kosorinský

Narodenie: 14. 05. 1853, Pitelová 33

Úmrtie: zomrel

Anna Kosorinská (1)

Narodenie: 16. 08. 1855, Pitelová 33

Úmrtie: 23. 11. 1856, Pitelová 33 (Kašeľ)

Martin Kosorinský (2)

Narodenie: 10. 03. 1858, Pitelová 31

Úmrtie: 29. 01. 1861, Pitelová 33 (Slabosť)

Mária Kosorinská

Narodenie: 11. 09. 1859, Pitelová 33

Úmrtie: zomrela

Anna Kosorinská

Narodenie: 03. 07. 1862, Pitelová 33

Úmrtie: zomrela

Rozália Kosorinská

Narodenie: 30. 12. 1864, Pitelová 33

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec (48)

Narodenie: 02. 11. 1781, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1830, Pitelová

Alžbeta Kosorinská, rod. Drozdová (48)

Narodenie: 1782, Nevoľné

Úmrtie: 30. 03. 1830, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Marko alias Kuric (31)

Narodenie: 20. 10. 1752, Pitelová

Úmrtie: 13. 09. 1784, Pitelová

Veronika Marková Kosorinská, rod. Straková alias Kuricová (55)

Narodenie: 06. 01. 1760, Pitelová

Úmrtie: 04. 01. 1816, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.