Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Piatrik alias Mališ (84)

Narodenie
19. 09. 1888, Svätý Kríž 55
Úmrtie
29. 05. 1973
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Piatriková, rod. Čabáková

Dátum sobáša: 27. 11. 1911

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 23

Deti (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Minková, rod. Piatriková alias Mališová (85)

Narodenie: 04. 01. 1912

Úmrtie: 23. 11. 1997

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik alias Mališ (69)

Narodenie: 02. 10. 1860, Pitelová 9

Úmrtie: 15. 04. 1930

Magdaléna Helena Piatriková, rod. Hliebajová (72)

Narodenie: 13. 06. 1862, Horné Opatovce 88

Úmrtie: 11. 10. 1934

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Piatrik alias Mališ (38)

Narodenie: 02. 03. 1826, Pitelová

Úmrtie: 17. 04. 1864, Pitelová 9 (Brušný týfus)

Mária Piatriková Štefanovičová, rod. Trokšiarová alias Pastorková (58)

Narodenie: 06. 01. 1828, Kľačany

Úmrtie: 28. 07. 1886, Pitelová 9 (Nádor, hnačka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.