Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kosorinská (3 mes.)

Narodenie
24. 01. 1847, Pitelová
Úmrtie
12. 05. 1847, Pitelová
Pohreb
14. 05. 1847, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec (43)

Narodenie: 20. 09. 1821, Pitelová

Úmrtie: 02. 04. 1865, Pitelová 33 (Zápal pľúc)

Mária Kosorinská Dovičiarová, rod. Sklenková (41)

Narodenie: 10. 01. 1828, Pitelová

Úmrtie: 23. 12. 1869, Pitelová 33 (Brušný týfus)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec (48)

Narodenie: 02. 11. 1781, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1830, Pitelová

Alžbeta Kosorinská, rod. Drozdová (48)

Narodenie: 1782, Nevoľné

Úmrtie: 30. 03. 1830, Pitelová

Michal Sklenka

Narodenie: 02. 06. 1807, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková, rod. Kubíková/Minková alias Páchniková (24)

Narodenie: 08. 09. 1807, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1832, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.