Rodokmeň obce Pitelová

Pavol Baran (43)

Narodenie
25. 01. 1831, Pitelová
Úmrtie
30. 04. 1874, Pitelová 19 (Dôsledok liečebných postupov využitých pri liečbe zranenia v podobe prebodnutej kosti)
Pohreb
02. 05. 1874, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Karolína Baranová Šimková, rod. Straková alias Kuricová

Dátum sobáša: 24. 11. 1851

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 18

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Baranová (4)

Narodenie: 29. 06. 1857, Pitelová 19

Úmrtie: 17. 11. 1861, Pitelová 19 (Kašeľ)

Jozef Baran (2)

Narodenie: 03. 02. 1859, Pitelová 19

Úmrtie: 26. 10. 1861, Pitelová 19 (Poranenie)

Juraj Baran

Narodenie: 01. 05. 1861, Pitelová 19

Úmrtie: zomrel

Ján Baran

Narodenie: 31. 12. 1863, Pitelová 19

Úmrtie: zomrel

Adolf Baran (2)

Narodenie: 21. 01. 1867, Pitelová 19

Úmrtie: 24. 01. 1869, Pitelová 19 (Kašeľ)

Tomáš Baran

Narodenie: 21. 12. 1869, Pitelová 19

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Baran (38)

Narodenie: 10. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1831, Pitelová (Cholera)

Helena Baranová Dovičiarová, rod. Páchniková alias Mališová (40)

Narodenie: 28. 09. 1796, Pitelová

Úmrtie: 01. 06. 1837, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jakub Baran (51)

Narodenie: 22. 07. 1764, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1816, Pitelová

Judita Baranová, rod. Páchniková alias Kaňová (34)

Narodenie: 18. 10. 1768, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1803, Pitelová

Pavol Páchnik alias Štefanka/Mališ (37)

Narodenie: 30. 06. 1774, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1812, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Palkoje (68)

Narodenie: 19. 06. 1777, Jastrabá

Úmrtie: 29. 10. 1845, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.