Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Mališ alias Kuric

Narodenie
01. 03. 1887, Pitelová 26
Úmrtie
zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Mališ alias Kuric

Narodenie: 11. 11. 1862, Pitelová 26

Úmrtie: zomrel

Mária Mališová, rod. Slašťanová

Narodenie: 15. 01. 1861, Ihráč 9

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Mališ alias Kuric (57)

Narodenie: 21. 08. 1820, Pitelová

Úmrtie: 18. 05. 1878, Pitelová 26 (Zápal pľúc)

Klára Mališová, rod. Hollá (60)

Narodenie: 06. 08. 1830, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 16. 12. 1890, Pitelová 26 (Astma, zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.