Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Piatriková alias Kollárová (6)

Narodenie
22. 06. 1891, Pitelová 4
Úmrtie
05. 05. 1898, Pitelová (Tuberkulóza)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Piatrik alias Kollár (46)

Narodenie: 22. 02. 1853, Pitelová 4

Úmrtie: 17. 05. 1899, Pitelová (Tuberkulóza)

Cecília Piatriková Trokšiarová, rod. Beňušková (71)

Narodenie: 29. 12. 1862, Jastrabá 23

Úmrtie: 09. 01. 1934

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Piatrik alias Kollár (64)

Narodenie: 02. 04. 1798, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1862, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Mária Piatriková, rod. Páchniková (43)

Narodenie: 08. 12. 1817, Pitelová

Úmrtie: 16. 04. 1861, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Rozália Kollárová, rod. Beňušková alias Mazúrová (49)

Narodenie: 26. 09. 1840, Jastrabá

Úmrtie: 12. 03. 1890, Pitelová 13 (Astma a nádor)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.