Rodokmeň obce Pitelová

Mária Ivanová, rod. Trokšiarová

Narodenie
11. 08. 1892, Jastrabá 41
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Ivan

Dátum sobáša: 25. 11. 1913

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 21

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ľudovít Trokšiar

Narodenie: 19. 08. 1855, Kľačany 21

Úmrtie: zomrel

Rozália Trokšiarová Švecová, rod. Pobežková (82)

Narodenie: 13. 05. 1869, Pitelová 9

Úmrtie: 13. 05. 1951

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Pobežka (64)

Narodenie: 19. 08. 1838, Stará Kremnička

Úmrtie: 07. 12. 1902, Pitelová (Vodnatieľka)

Anna Pobežková, rod. Ihracká (52)

Narodenie: 15. 09. 1845, Jalná

Úmrtie: 29. 05. 1898, Pitelová 36 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.