Rodokmeň obce Pitelová

Anna Páchniková alias Kaňová (1 mes.)

Narodenie
17. 11. 1892, Pitelová 21
Úmrtie
14. 01. 1893, Pitelová 21 (Záškrt)
Pohreb
16. 01. 1893, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Páchnik alias Kaňa (61)

Narodenie: 24. 10. 1864, Pitelová 21

Úmrtie: 17. 11. 1925

Anna Páchniková, rod. Krajčiová (32)

Narodenie: 03. 01. 1869, Stará Kremnička 33

Úmrtie: 06. 08. 1901, Pitelová (Pôrodné bolesti)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Páchnik alias Kaňa (72)

Narodenie: 16. 02. 1840, Pitelová

Úmrtie: 14. 07. 1912

Mária Páchniková, rod. Šlosiariková alias Tupanová (46)

Narodenie: 31. 05. 1843, Horné Opatovce

Úmrtie: 05. 05. 1890, Pitelová 21 (Bolesti žalúdka)

Jozef Krajči

Narodenie: 1839, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrel

Agnesa Krajčiová, rod. Širáňová

Narodenie: 20. 05. 1841, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.