Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Homola

Narodenie
05. 03. 1858, Trnavá Hora 12
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Piatriková Homolová, rod. Podhorová

Dátum sobáša: 20. 11. 1889

Vek ženícha: 31

Vek nevesty: 30

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Homolová (7 mes.)

Narodenie: 17. 09. 1890, Pitelová 9

Úmrtie: 26. 04. 1891, Pitelová 29 (Osýpky)

Anna Vavrová Kucharovičová, rod. Homolová

Narodenie: 01. 03. 1892, Pitelová 9

Úmrtie: zomrela

Rozália Homolová (17 dní)

Narodenie: 04. 01. 1897, Pitelová 16

Úmrtie: 21. 01. 1897, Pitelová (Slabosť)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Homola

Narodenie: 26. 11. 1829, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Juliana Rozália Homolová, rod. Širáňová (27)

Narodenie: 13. 02. 1831, Kľačany

Úmrtie: 26. 03. 1858, Trnavá Hora 12 (Popôrodné komplikácie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Širáň (42)

Narodenie: 05. 09. 1801, Lovča

Úmrtie: 28. 12. 1843, Jalná

Anna Mária Širáňová, rod. Krausová (71)

Narodenie: 29. 06. 1806, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1877, Trnavá Hora 13 (Horúčka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.